Bezrobocie i instytucje rynku pracy

Tytuł: Bezrobocie i instytucje rynku pracy

Autor: Marta Danecka

Liczba stron: 212

Rok wydania: 2005

Dostępność: niedostępna

Zobacz opcję dostawy

Wysyłka gratis przy
zakupie powyżej 200 zł

Cena rynkowa: 24.00 zł
Nasza cena: 21.00 zł
Separator

Bezrobocie i instytucje rynku pracy

O Autorce:
     Marta Danecka - jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowego Studium Krajów Rozwijających się (prowadzonego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych), stypendystką Universidad Autónoma del Estado de México w Toluce. Pracuje w Zakładzie Przekształceń Własnościowych Instytutu Studiów Politycznych PAN. Zajmuje się problematyką polskiej polityki społecznej, a zwłaszcza biedą i bezrobociem. Interesuje się także problemami społecznymi w krajach Europy (przede wszystkim w Hiszpanii) oraz Ameryki Łacińskiej.
Z przedmowy do książki:
     "Transformacja ustrojowa zapoczątkowana w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych przyniosła wiele zmian, zarówno pozytywnych, jak i niekorzystnych, we wszystkich dziedzinach życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Bezrobocie pojawiło się jako jej negatywny rezultat i stało się problemem społecznym numer jeden na wiele lat. Ograniczyło satysfakcję ludzi z pozytywnych efektów przemian, takich jak demokracja, decentralizacja i otwarcie drogi do Unii Europejskiej. Z czasem okazało się jednym z ważniejszych, a być może nawet decydującym kryterium podziału społecznego - na beneficjentów i przegranych transformacji. 
     Książka poświęcona jest funkcjonowaniu instytucji powołanych do walki z bezrobociem. Autorka przedstawia sytuację na polskim rynku pracy w latach 1990-2002, z uwzględnieniem charakterystki zatrudnienia u schyłku systemu socjalistycznego, a także systemu instytucji publicznych i pozarządowych tworzonych w celu ograniczenia społecznych kosztów bezrobocia. Poddaje analizie regulacje prawne i definicje dotyczące ochrony socjalnej osób pozbawionych zatrudnienia oraz przedstawia najważniejsze programy rządowe, które miały uzdrowić rynek pracy. Rezultaty tych usiłowań ilustruje statystycznym obrazem bezrobocia, a także analizą opinii społecznych na temat problemów rynku pracy. Zajmuje się również lokalnym wymiarem problemu bezrobocia (jeden z rozdziałów zawiera studium empiryczne wybranych powiatów). Autorka proponuje wykorzystanie doświadczeń hiszpańskich w walce z lawinowym bezrobociem w Polsce, uważa bowiem, że może się to przyczynić do uniknięcia pewnych błędów oraz sprawnego dostosowania regulacji prawnych na polskim rynku pracy do wymagań Unii Europejskiej". 
  Każdy z rozdziałów książki zawiera odrębną część analizy polskiej rzeczywistości i jej postrzegania łącznie zaś - wraz z zawartością innych książek:
Pułapki prywatyzacji. (Prywatyzacja w Polsce 1990-2002), Maria Jarosz - (red.), Warszawa 2003, Instytut Studiów Politycznych PAN 
Władza. Przywileje. Korupcja, (Maria Jarosz), Warszawa 2004, Wyd. Naukowe PWN, Instytut Studiów Politycznych PAN 
Polska, ale jaka?, M. Jarosz (red.), Warszawa 2005, Oficyna Naukowa, Instytut Studiów Politycznych PAN 
Wygrani i przegrani polskiej transformacji, (Maria Jarosz - red.), Warszawa 2005, Oficyna Naukowa, Instytut Studiów Politycznych PAN
opartych na projekcie "Syndrom wielkiej zmiany" - stanowi wiarygodne źródło wiedzy o wymiarach, przejawach i skutkach wielkich polskich przemian

 Wprowadzenie 
 Rozdział I. Teoretyczne ujęcie bezrobocia
  Wstępne rozważania terminologiczne
  Wybrane teorie rynku pracy
 Rozdział II. Charakterystyka zatrudnienia u schyłku PRL
 Rozdział III. Bezrobocie - nowe wyzwanie okresu transformacji
  Warunki i przyczyny powstawania bezrobocia
  Instytucje bezpieczeństwa socjalnego chroniące bezrobotnych
  Uwarunkowania współpracy między instytucjami bezpieczeństwa socjalnego
  Ustawy dotyczące bezrobotnych - analiza zmian wybranych ustaleń definicyjnych
  Rządowe programy rynku pracy
 Rozdział IV. Statystyczny obraz bezrobocia w Polsce w latach 1990-2002
  Statystyczne metody opisu bezrobocia
  Podstawowe tendencje na rynku pracy w latach 1990-2002
  Opinie społeczne o sytuacji na rynku pracy i o bezrobotnych
 Rozdział V. Funkcjonowanie polskich lokalnych rynków pracy w dobie przemian
  Charakterystyka badań - metody, zakres
  Przedsiębiorstwa na lokalnych rynkach pracy
  Funkcjonowanie instytucji rynku pracy w wybranych powiatach
  Bezrobocie w ujęciu lokalnym
  Współpraca instytucji na rynku pracy
  Podsumowanie
 Rozdział VI. Walka z bezrobociem - doświadczenia Hiszpanii
  Wprowadzenie
  Sytuacja społeczno-gospodarcza w Hiszpanii w okresie transformacji rynku pracy
  Finansowanie zmian na hiszpańskim rynku pracy
  Statystyczny obraz rynku pracy i bezrobocia w Hiszpanii
  Hiszpańskie instytucje rynku pracySłowa kluczowe:
1 1 1 Separator


Brak rekordówCharaktery
Majowe Charaktery
Świat według optymisty
Co uskrzydla w pracy
Jak znaleźć prawdziwego przyjaciela
Romanse w cyberprzestrzeni
oraz Informator dla maturzystów
Platnosci
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ DOSTAWY PŁATNOŚCI REGULAMIN BEZPIECZNE ZAKUPY O FIRMIE KONTAKT I MAPA DOJAZDU
Oprogramowanie: Sote Wykonanie: 5t.pl