Strona główna » PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA I PSYCHIATRIA » Resocjalizacja i patologia społeczna » Resocjalizacja instytucjonalna.Perspektywy i zagrożenia.

Resocjalizacja instytucjonalna.Perspektywy i zagrożenia.

Tytuł: Resocjalizacja instytucjonalna.Perspektywy i zagrożenia.

Autor: Kozaczuk Franciszek (red.)

Liczba stron: 432

Rok wydania: 2004

Dostępność: niedostępna

Zobacz opcję dostawy

Wysyłka gratis przy
zakupie powyżej 200 zł

Cena rynkowa: 37.00 zł
Nasza cena: 33.00 zł
Separator

Resocjalizacja instytucjonalna.Perspektywy i zagrożenia.

Problemom polskiej penitencjarystyki poświęcono niniejszą publikację. Wypowiadają się w niej zarówno pracownicy naukowi z różnych ośrodków akademickich, jak i praktycy i pracownicy resortu więziennictwa.
Rozdział pierwszy niniejszego opracowania poświęcony został ogólnym zagadnieniom resocjalizacji instytucjonalnej...
Rozdział drugi otwiera solidne i wieloaspektowe opracowanie A. Bałandynowicza dotyczące postępowania resocjalizacyjnego wobec skazanych w warunkach kurateli. Autor rozpatruje fazy oddziaływania wychowawczego, trudności i zagrożenia, potrzeby podopiecznego, diagnozę i metody pracy w działalności probacyjnej.
W pozostałych opracowaniach autorzy koncentrowali się na społecznych i ekonimicznych kosztach przestępczości nieletnich, zachowaniach agresywnych nieletnich i autodestrukcyjnych u młodzieży dostosowanej i niedostosowanej społecznie.
Dwa kolejne opracowania zostały poświęcone postawom religijnym młodocianych przestepców, a analizy i wnioski oparte zostały na przeprowadzonych badaniach emirycznych na populacji osadzonych w ZK. Wynika z nich, że religia dla młodocianych sprawców przestępstw nie jest znaczącym nośnikiem wartości prospołecznych.
...Rozdział trzeci dotyczy organizacyjnych i psychospołecznych determinant resocjalizacji penitencjarnej. Wartość tych opracowań polega na rzetelnych analizach mających odniesienia w szeroko zakrojonych badaniach...
Ostatni czwarty rozdział akcentuje antropotechniczne aspekty resocjalizacji penitencjarnej, a między innymi rolę kapelana w resocjalizacji skazanych, rozwijanie działalności literackiej i poetyckiej wśród osadzonych, organizowanie środowiska wychowawczego, funkcje profilaktyczno-resocjalizacyjne rodzin zastępczych...
Oddana do rąk Czytelnika książka moze służyć szerokiemu gronu odbiorców, a między innymi: studentom pedagogiki, nauczycielom i wychowawcom młodzieży, kuratorom sądowym i sędziom penitencjarnym, a przede wszystkim pracownikom penitencjarnym.


Słowa kluczowe:
1 1 1 Separator


Brak rekordówCharaktery
Majowe Charaktery
Świat według optymisty
Co uskrzydla w pracy
Jak znaleźć prawdziwego przyjaciela
Romanse w cyberprzestrzeni
oraz Informator dla maturzystów
Platnosci
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ DOSTAWY PŁATNOŚCI REGULAMIN BEZPIECZNE ZAKUPY O FIRMIE KONTAKT I MAPA DOJAZDU
Oprogramowanie: Sote Wykonanie: 5t.pl