Psychologia żywienia Wybrane zagadnienia

Tytuł: Psychologia żywienia Wybrane zagadnienia

Autor: Jeżewska-Zychowicz Marzena, Pilska Magdalena

Liczba stron: 152

Rok wydania: 2008

Dostępność: niedostępna

Zobacz opcję dostawy

Wysyłka gratis przy
zakupie powyżej 200 zł

Cena rynkowa: 31.00 zł
Nasza cena: 28.00 zł
Separator

Psychologia żywienia Wybrane zagadnienia

SPIS TREŚCI


Spis treści
Wstęp ............................................................................................... 7
1. Wprowadzenie do psychologii ....................................................... 9
1.1 Cele i zadania psychologii ........................................................... 10
1.2. Przetwarzanie informacji przez człowieka ................................... 11
1.2.1. Język, komunikowanie się i pamięć ................................. 11
1.2.2. Myślenie i rozumowanie ................................................... 13
1.3. Spostrzeganie ............................................................................ 14
1.4. Motywacja do działania .............................................................. 15
1.4.1. Motywacja i emocje .......................................................... 16
1.4.2. Kontrola poznawcza ......................................................... 16
1.5. Zachowanie ............................................................................... 17
1.5.1. Zachowanie a czynniki osobowe i środowiskowe .............. 17
1.5.2. Społeczne podstawy zachowania ...................................... 18
1.6. Zachowanie jednostki a żywność ................................................ 20
1.6.1. Rodzaje zachowań żywieniowych ...................................... 21
1.6.2. Uwarunkowania zachowań żywieniowych ........................ 23
2. Teoretyczne modele zachowań żywieniowych .............................. 26
2.1. Teoria uzasadnionego działania i planowanego zachowania ........ 26
2.2. Teoria uczenia się ...................................................................... 29
2.2.1. Warunkowanie sprawcze ................................................. 31
2.2.2. Warunkowanie klasyczne ................................................ 33
2.2.3. Uczenie się przez obserwację ........................................... 34
3. Psychospołeczne uwarunkowania zachowań żywieniowych ......... 38
3.1. Cechy demograficzne i zawodowe ............................................... 38
3.2. Motywy i potrzeby ...................................................................... 40
3.3. Żywność jako środek zaspokajania potrzeb społecznych ............. 43
3.4. Kontakty społeczne .................................................................... 46
4
3.5. Postrzeganie własnego ciała ....................................................... 48
3.6. Stany emocjonalne .................................................................... 49
3.6.1. Pozytywne emocje ............................................................ 49
3.6.2. Emocje negatywne ........................................................... 50
3.6.3. Stres ............................................................................... 51
3.6.4. Żywienie emocjonalne ...................................................... 53
3.7. Preferencje żywieniowe .............................................................. 53
3.8. Postawy względem żywności i żywienia a zachowania ................. 58
3.8.1. Istota postawy ................................................................. 58
3.8.2. Postawy wobec żywności .................................................. 65
3.8.3. Postawy utajone .............................................................. 69
3.8.4. Związek postaw z zachowaniami ...................................... 73
4. Cechy osobowości a zachowania żywieniowe ............................... 78
4.1. Definicja osobowości .................................................................. 78
4.2. Teorie ujmujące osobowość jako zespół cech .............................. 78
4.2.1. Cechowa teoria osobowości Allporta ................................. 79
4.2.2. Czynnikowa teoria osobowości Cattela ............................. 79
4.2.3. Trójczynnikowa teoria osobowości Eysencka .................... 80
4.3. Pięcioczynnikowy Model Osobowości .......................................... 81
4.3.1. Neurotyczność ................................................................. 81
4.3.2. Ekstrawersja ................................................................... 82
4.3.3. Otwartość na doświadczenie ............................................ 82
4.3.4. Ugodowość ...................................................................... 83
4.3.5. Sumienność .................................................................... 84
4.3.6. Związek NEOAC z innymi cechami indywidualnymi
jednostki ......................................................................... 85
4.4. Wpływ cech osobowości na zachowania żywieniowe ................... 86
4.4.1. Cechy NEOAC a prawidłowe zachowania żywieniowe ....... 86
4.4.2. Model osobowości NEOAC a prozdrowotne zachowania
żywieniowe kobiet ............................................................ 87
4.4.3. Neurotyczność i ekstrawersja a nieprawidłowe zachowania
żywieniowe ...................................................................... 91
4.4.4. Cechy osobowościowo-temperamentalne a nieprawidłowości
żywieniowe ...................................................................... 92
4.5. Cechy osobowości a przewidywanie zachowań ........................... 93
5. Patologia zachowań żywieniowych – zaburzenia odżywiania ....... 95
5.1. Etiologia zaburzeń odżywiania ................................................... 96
5
5.2. Czynniki ryzyka i cechy indywidualne jednostki ....................... 97
5.3. Perspektywa poznawczo-behawioralna ..................................... 100
5.3.1. Zachowanie ................................................................... 100
5.3.2. Schematy poznawcze ..................................................... 101
5.3.3. Emocje .......................................................................... 101
5.3.4. Środowisko i biologia ..................................................... 101
5.4. Perspektywa rodzinna .............................................................. 102
5.5. Podłoże kulturowe zaburzeń odżywiania .................................. 102
5.5.1. Zaburzenia odżywiania jako wyraz realizacji normy
szczupłej sylwetki .......................................................... 103
5.5.2. Zaburzenia odżywiania jako wyraz realizacji norm
osiągnięć społecznych .................................................... 104
5.5.3. Zaburzenia odżywiania jako wyraz realizacji normy
utrzymania dobrej kondycji fizycznej ............................. 105
5.5.4. Zaburzenia odżywiania jako wyraz przynależności
do kultury zachodniej .................................................... 106
5.6. Anoreksja psychiczna (anorexia nervosa) ................................. 108
5.6.1. Wpływ na psychikę ........................................................ 108
5.6.2. Cechy rodziny anorektycznej ......................................... 108
5.6.3. Funkcjonowanie rodziny anorektycznej .......................... 109
5.7. Bulimia psychiczna (bulimia nervosa) ....................................... 112
5.7.1. Konsekwencje psychiczne .............................................. 113
5.7.2. Źródła bulimii ................................................................ 114
5.7.3. Funkcjonowanie środowiska rodzinnego ........................ 115
5.8. Kompulsywne objadanie się ..................................................... 117
5.8.1. Perspektywa psychiczna ................................................ 118
5.8.2. Perspektywa społeczna .................................................. 119
6. Psychologiczne i społeczne aspekty otyłości ............................. 120
6.1. Otyłość w ujęciu różnych teorii psychologicznych ..................... 120
6.2. Przyczyny i konsekwencje psychiczne otyłości .......................... 121
6.2.1. Zaburzenia mechanizmu samoregulacji ......................... 121
6.2.2. Oczekiwania wobec samego siebie i predyspozycje
osobowościowe .............................................................. 122
6.2.3. Emocje a jedzenie .......................................................... 123
6.2.4. Wpływ na psychikę ........................................................ 124
6.3. Otyłość z perspektywy społecznej ............................................. 125
6.3.1. Nadwaga jako wynik konsumpcji ................................... 125
6.3.2. Stereotypy dotyczące osób otyłych ................................. 126
6.3.3. Społeczne przyczyny otyłości ......................................... 126
6.4. Problem otyłości u dzieci ......................................................... 127
6.4.1. Wpływ otyłości na spostrzeganie siebie .......................... 127
6.4.2. Specyfi ka tożsamości dziecka otyłego ............................. 128
6.4.3. Funkcjonowanie rodziny dziecka otyłego ........................ 129
6.4.4. Terapia dziecka otyłego .................................................. 129
6.5. Wielostronne podejście do leczenia otyłości .............................. 131
6.6. Psychologiczne przyczyny niepowodzeń w odchudzaniu ........... 132
6.6.1. Niedostateczna motywacja ............................................. 132
6.6.2. Brak kontroli łaknienia .................................................. 133
6.6.3. Lęk przed zmianą .......................................................... 135
Podsumowanie ............................................................................... 138
Bibliografia ..................................................................................... 140Słowa kluczowe:
1 1 1 Separator


Brak rekordówCharaktery
Majowe Charaktery
Świat według optymisty
Co uskrzydla w pracy
Jak znaleźć prawdziwego przyjaciela
Romanse w cyberprzestrzeni
oraz Informator dla maturzystów
Platnosci
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ DOSTAWY PŁATNOŚCI REGULAMIN BEZPIECZNE ZAKUPY O FIRMIE KONTAKT I MAPA DOJAZDU
Oprogramowanie: Sote Wykonanie: 5t.pl