ADHD prawie normalne życie

Tytuł: ADHD prawie normalne życie

Autor: Baranowska wanda (red.)

Isbn: 978-83-7405-234-4

Liczba stron: 162

Rok wydania: 2007

Format: miękka

Dostępność: 1-5 dni

Zobacz opcję dostawy

Wysyłka gratis przy
zakupie powyżej 200 zł

Cena rynkowa: 33.00 zł
Nasza cena: 31.35 zł

Do koszyka Do koszyka

Separator

ADHD prawie normalne życie

Nasilającym się problemem zarówno w rodzinach, jak i placówkach przedszkolnych i szkolnych [...] jest obecnie nadpobudliwość, impulsywność oraz zespół nadpobudliwości psychoruchowej określanych skrótem ADHD. Problem ten zaczyna być nie tylko zauważany, ale podejmuje się coraz szersze działania zmierzające do wczesnego objęcia opieką dzieci z tym zespołem, jak również stworzenia im odpowiednich warunków, aby mogły w sposób jak najpełniejszy stać się współuczestnikami życia społecznego.

Książka ta może spełnić to zadanie – poza informacyjnym, teoretycznym został podjęty przez współautorów trud zaprezentowania indywidualnie przedstawionych prób rozwiązań trudności występujących w pracy z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Praktyczna część stanowi istotny wkład w niesienie pomocy nauczycielom, terapeutom i rodzicom w pokonywaniu trudności i wyznaczaniu celów działań wspomagających.

Jestem pewien, iż książka będzie istotnym wkładem z jednej strony w przedstawienie w oparciu o rzetelne opracowania najnowszych i bardzo konkretnych czynników mogących mieć wpływ na występowanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, z drugiej strony – ukazaniem możliwości i perspektywy praktycznie ukierunkowanej modelowej pracy z dzieckiem i jego rodziną

Spis treści:

CZĘŚĆ I. TEORIA
- Adam K. Gogacz; ADHD – czyj to problem?
- Wanda Baranowska; Sytuacja dziecka z ADHD w polskim systemie diagnostycznym
- Mariola Świderska; Neurofizjologia mózgu a syndrom ADHD
- Marta Lebiedzik; Zespół ADHD jako współtowarzyszący dysleksji w aspekcie edukacyjnym
- Barbara Wiśniewska; Współwystępowanie u dzieci i młodzieży z ADHD innych zaburzeń klinicznych i ich etiologia 

CZĘŚĆ II. PRAKTYKA
- Wanda Baranowska; Wybrane zasady postępowania z dziećmi i młodzieżą z ADHD
- Violetta Florkiewicz; Wybrane propozycje działań podejmowanych podczas terapii pedagogicznej dzieci z ADHD
- Ewa Ruszkowska; Przegląd metod wspomagania rozwoju dziecka z ADHD w polskim systemie edukacyjnym

CZĘŚĆ III. SCENARIUSZE ZAJĘĆ

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KSZTALCENIA ZINTEGROWANEGO
Koty i kotki
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM
Reporter nad brzegami Świtezi 
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM
Obraz jesienny w wierszu Felicjana Faleńskiego „Zakończenie”
SCENARIUSZ ZAJ A TERAPII PEDAGOGICZNEJ
„Tajemnice zaczarowanego lasu” – ćwiczenia i zabawy doskonalące koncentrację uwagi
SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERAPII PEDAGOGICZNEJ
„Czy leci z nami pilot?” – niezapomniana podróż Ćwiczenia i zabawy zmniejszające nadaktywność ruchową u dzieci
SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTEGRUJĄCYCH
Klasa szkolna.
Jesteśmy różni, ale jesteśmy wspólnotą. Jesteśmy silni, mamy wspólne cele,
uznajemy te same wartości, potrzebujemy jedynie reguł współdziałania
SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTEGRUJĄCYCH
„W poszukiwaniu zaginionych”
Uczymy się współdziałaniaSłowa kluczowe:
1 1 1 Separator


Brak rekordówCharaktery
Majowe Charaktery
Świat według optymisty
Co uskrzydla w pracy
Jak znaleźć prawdziwego przyjaciela
Romanse w cyberprzestrzeni
oraz Informator dla maturzystów
Platnosci
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ DOSTAWY PŁATNOŚCI REGULAMIN BEZPIECZNE ZAKUPY O FIRMIE KONTAKT I MAPA DOJAZDU
Oprogramowanie: Sote Wykonanie: 5t.pl