Strona główna » PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA I PSYCHIATRIA » Pedagogika i psychologia rozwojowa » Dziecko w klasie Montessori. Odniesienia teoretyczne i praktyczne.

Dziecko w klasie Montessori. Odniesienia teoretyczne i praktyczne.

Dziecko w klasie Montessori. Odniesienia teoretyczne i praktyczne.

Tytuł: Dziecko w klasie Montessori. Odniesienia teoretyczne i praktyczne.

Autor: B. Bednarczuk

Liczba stron: 124

Rok wydania: 2007

Dostępność: niedostępna

Zobacz opcję dostawy

Wysyłka gratis przy
zakupie powyżej 200 zł

Cena rynkowa: 26.00 zł
Nasza cena: 23.00 zł
Separator

Dziecko w klasie Montessori. Odniesienia teoretyczne i praktyczne.

Na początku XX wieku na bazie osobistych doświadczeń i obserwacji Maria Montessori wykreowała oryginalne, teoriopoznawcze podstawy pracy pedagogicznej z dzieckiem. Opracowała metodę zindywidualizowanego kształcenia, która do dnia dzisiejszego stanowi jedną z alternatywnych form edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W niniejszej publikacji zarysowane zostały poglądy pedagogiczne Marii Montessori, podjęto również próbę spojrzenia na to, co dzieje się w klasie prowadzonej zgodnie z założeniami włoskiej badaczki. Prezentowana praca może stanowić inspirację dla pedagogów, którzy szukają wzorów edukacji otwartej czy aktywnej. Można ją także wpisać w nurt analiz i interpretacji idei integracji kształcenia, dotyczy bowiem modelu działań dydaktyczno-wychowawczych skoncentrowanych na dziecku. Z kolei skierowanie uwagi na wybrane aspekty pracy uczniów przemawia za tym, aby po książkę sięgneli rodzice. Publikacja adresowana jest również do studentów kierunków nauczycielskich, kształtujących poglądy na rolę i zadania placówek edukacyjnych.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I. Podstawy pracy w systemie Montessori
1. Genzea metody zindywidualizowanego kształcenia
2. Teoria rozwoju człowieka Marii Montessori
2.1. Cechy rozwoju dziecka od urodzenia do szóstego roku życia
2.2. Cechy rozwoju dziecka od szóstego do dwunastego roku życia
2.3. Potrzeby rozwojowe a struktura systemu kształcenia
3. Cele i treści edukacji globalnej
3.1. Kosmiczna edukacja jako koncepcja integracji treściowej
3.2. Organizacja i zadania wybranych obszarów kosmicznego wychowania
3.2.1. Treści geograficzne
3.2.2. Treści historyczne i społeczne
3.2.3. Treści przyrodnicze
3.2.4. Treści z zakresu chemii, fizyki i nauk pokrewnych
4. Procesy uczenia się i nauczania
4.1. Materialny aspekt otoczenia dziecka
4.2. Aspekt strukturalno-dynamiczny. Organizacja środowiska pracy
4.3. Aspekt osobowy. Zadania nauczyciela
4.4. Zależność procesu uczenia się i nauczania
5. Formy i metody wspierania aktywności uczniów
6. Formy organizacji pracy uczniów
7. Metody wartościowania pracy dziecka

Rozdział II. Organizacja i planowanie pracy w klasach Montessori
1. Organizacja oddziałów klasowych
2. Rozkład pracy w ciągu roku, tygodnia i dnia szkolnego
3. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
4. Organizacja dnia pracy dziecka
5. Przykłady organizacji zajęć
5.1. Protokół zajęć rozpoczynających dzień nauki
5.2. Protokół lekcji wprowadzającej
5.3. Protokół nauki indywidualnej
5.4. Protokół lekcji rozwojowej
5.5. Protokół zajęć kończących pracę uczniów
6. Urządzenie i wyposażenie pracowni

Rozdział III. Dzicko w klasie Montessori
1. Jak się czuję?
2. Jak się uczy?
3. Jak myśli?
4. Konkluzje
Zakończenie
Aneks
BibliografiaSłowa kluczowe:
1 1 1 Separator


Brak rekordówCharaktery
Majowe Charaktery
Świat według optymisty
Co uskrzydla w pracy
Jak znaleźć prawdziwego przyjaciela
Romanse w cyberprzestrzeni
oraz Informator dla maturzystów
Platnosci
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ DOSTAWY PŁATNOŚCI REGULAMIN BEZPIECZNE ZAKUPY O FIRMIE KONTAKT I MAPA DOJAZDU
Oprogramowanie: Sote Wykonanie: 5t.pl